Andreas Bemerfeldt

Att gestalt det smala gränslandet mellan det abstrakta och verkligheten fascinerar mig.
Grafik är en oslagbar metod att utforska textur, färg och form i en experimentell arbetsprocess.
Jag utgår från fotografier som jag tagit och som efter behov manipuleras och målas, varefter
bilderna skrivs ut till giclée print eller så används materialet t ex till träsnitt, gravyr och måleri.


De fem elementen:
Wu Xing - Five Phases
Huo = Eld
Tu = Jord
Mu = Trä
Shui = Vatten
Jin = Metall