Erik Fredelius

Född 1945 i Gävle, bosatt i Gävle.


Studier

1962-63 Grafiska Yrkesskolan, Stockholm.
1976 Bokbindarlärling. Teol. och Fil. kand i Uppsala, med etnologi som huvudämne.
1979-93 Präst i sv. k:an. Sedan dess heltidskonstnär, autodidakt, förutom ett par sommarkurser i koppargrafik vid Ålsta Folkhögskola.


Tekniker

Högtryck; linoleum- och träsnitt. Träreliefer. Serigrafi/silkscreen.


Separatutställningar i urval

1996 Suomi Galleri, Stockholm.
1997 Galleri Bergman, Karlstad. Mediarummet, Stockholm.
1998 Sigtuna Kulturgård galleri.
2002 Ecke Hedbergs Tallbo.
2004 Grafik i Väst, Göteborg.
2005 Föreningen Sigtuna Kulturgårds galleri.
2006 Galleri K, Gävle. Ecke Hedbergs Tallbo.


Samlingsutställningar

Har deltagit i drygt tjugofem samlingsutställningar varav ett flertal jurybedömda; bl a

1999,-00,-02,-03,-04,-06 Höstsalong; Väsby konsthall.
2002 Grafiksalong, Väsby konsthall. Norrtälje konsthall.
2003 Minigrafik; Galleri Hörnan, Falun. "Länskonst" Länsmuseet Gävleborg.
2004 Länskonst; Konsthallen Sandviken.
2004,-06,-07 "30 x 30" Väsby konsthall.
2005 Vårsalong; Sigtuna Kulturgård. Stockholm Art Fair .
2006 Vintersalong, Väsby konsthall. Julsalong; Edsvik Konsthall.
2007 Länskonst; Edsbyns Museum.
Norrtälje Konsthall. Konst i Roslagen. Svenska Konstnärsförbundets jubileumsutställning.
2011 Vilnius Graphic Art Center, Litauen.
2012 20 år med GiV; Handkraft, Trollhättan.


Representerad

Flertal kommuner och landsting,


Medlem i Roslagens Konstnärsgille. Svenska Konstnärernas Förening, SKF. Konstnärernas Riksorganisation, KRO. Gävle Konstgrafiker. Grafik i Väst. Svenska Konstnärsförbundet.