Aktuell utställning

I workshopen ‘Boendebudget + Påsklov 2021’ fick deltagarna arbeta med en kombination av scenografi och
demonstrationsplakat, för att i stor skala bygga upp sina visioner kring utemiljöerna i Biskopsgården. Medtagna kulissexempel presenterade olika konstruktionsmetoder och sätt att arbeta med scenografi och foto för att visualisera idéer om miljöer.
Med Boendebudgetens förslagsinlämningsformulär som grund, arbetade deltagarna med hela designprocessen från idégenerering och skiss till konstruktion, komposition och fotografering.
Sammanlagt hölls 6 workshops på tre skolor under påsklovet 2021. På grund av restriktionerna kring smittspridning och Covid-19 erbjöds ett begränsat antal platser för deltagare. Totalt deltog 44 elever & 10 fritidspedagoger och 2 designpedagoger. Workshopmaterial: Vp-rör i tre längder + rörkopplingar, Pallmellanlägg i wellpapp, Vävtejp, Målarfärg & rollers.
Projektledare: Anna Hydén för Röhsska muséet, Göteborgs stads kulturförvaltning.

Det är med sant nöje vi nu visar ett urval av dessa fantasifulla alster på Grafik i Väst,
Storgatan 20 i Göteborg 28e juli-4e augusti.
Öppettider: 28e juli kl.14-18,
29e - 31e juli 12-16, 1e augusti 12-16, måndag stängt,
3e – 4e augusti 12-16.

Pressvisning kan bokas måndag eftermiddag 26e juli då vi monterar utställningen på plats eller efter överenskommelse.