Ansökan om medlemskap

Ansökan om medlemskap

Du som är aktiv konstgrafiker är välkommen att söka medlemskap i Grafik i Väst. Till medlem kan även antagas studerande i konstgrafik vid skolor som uppbär statsbidrag. Studerande erhåller fullvärdigt medlemskap med reducerad serviceavgift.

Ansökningarna ska vara Grafik i Väst tillhanda senast kl 18.00 sista onsdagen i maj.

Observera att öppettiderna är tillfälligt ändrade: Onsdag 12-18 och torsdag, fredag 12-16

I januari 2019 beslutades att höja serviceavgiften till 2400 SEK per år.

Du kan hämta blanketten här nedan:

ansokningsblankett 2021