Ansökan om medlemskap

Om du är grafiker är du välkommen att ansöka om medlemskap i Grafik i Väst.

Ansökan ska vara på Grafik i Väst senast kl 18.00 sista onsdagen i maj.

Den årliga medlemsavgiften är 2400 SKR

ansokningsblankett