Om Grafik i Väst

Grafik i Väst är en ideell förening där konstnärer som använder grafik som uttrycksmedel, kan organisera sig för att kunna visa & sälja sina verk och på olika sätt samarbeta, inbördes och med andra, för att stärka tryckkonstens och dess utövares situation och villkor.GiV startades utifrån ett behov av ett konstgrafiskt centrum i västra Sverige som skulle kunna komplettera etablerade konstinstitutioner. Den ursprungliga gruppen på 50 lokala konstnärer har vuxit till dagens ca 280 nationellt och internationellt baserade medlemmar. Galleriet hyser idag en samling på ca 4500 grafiska blad där publiken möter ett oerhört brett spektrum av konstnärliga uttryck. Tillsammans med vår administratör och gallerivärd organiserar vi välbesökta utställningar på vårt galleri i centrala Göteborg och på andra platser i Sverige och utomlands. (Omformulerat) Jämte utställingarna pågår konstnärspresentationer, samarbeten i olika workshops, föreläsningar, vi uppdaterar regelbundet en medlemskatalog och vi delar ut ett årligt stipendium till studenter inom konstgrafiken etc. Grafik i Väst är också medlem i ENDEGRA: Europeiskt nätverk för utveckling och utbildning i konstgrafik. (www.endegra.org) Vi erhåller medfinansiering i form av ett Verksamhetsstöd från Västra Götalandsregionen.Grafik i Väst deltar också aktivt i den politiska diskussion som rör konst- och kulturpolitiken i vårt samtida (och framtida) samhälle. Vi ser det kulturarv som vi är del av genom konstgrafiken, inte som något vi bevarar enbart för att det har funnits, utan som något vi utvecklar genom att erkänna konstens språklighet, dvs dess förmåga att gestalta mänskliga erfarenheter, och med åsikts- yttrande- och tryckfrihet som självklara referenser.HÄR FINNS VÅR INFORMATIONSFOLDER. pdf-format
Grafik i Väst är en ideell förening där konstnärer som använder grafik som uttrycksmedel, kan organisera sig för att kunna visa & sälja sina verk och på olika sätt samarbeta, inbördes och med andra, för att stärka tryckkonstens och dess utövares situation och villkor.


GiV startades utifrån ett behov av ett konstgrafiskt centrum i västra Sverige som skulle kunna komplettera etablerade konstinstitutioner. Den ursprungliga gruppen på 50 lokala konstnärer har vuxit till dagens ca 280 nationellt och internationellt baserade medlemmar. Galleriet hyser idag en samling på ca 4500 grafiska blad där publiken möter ett oerhört brett spektrum av konstnärliga uttryck.

Tillsammans med vår administratör och gallerivärd organiserar vi välbesökta utställningar på vårt galleri i centrala Göteborg och på andra platser i Sverige och utomlands. (Omformulerat) Jämte utställingarna pågår konstnärspresentationer, samarbeten i olika workshops, föreläsningar, vi uppdaterar regelbundet en medlemskatalog och vi delar ut ett årligt stipendium till studenter inom konstgrafiken etc. Grafik i Väst är också medlem i ENDEGRA: Europeiskt nätverk för utveckling och utbildning i konstgrafik. (www.endegra.org) Vi erhåller medfinansiering i form av ett Verksamhetsstöd från Västra Götalandsregionen.

Grafik i Väst deltar också aktivt i den politiska diskussion som rör konst- och kulturpolitiken i vårt samtida (och framtida) samhälle. Vi ser det kulturarv som vi är del av genom konstgrafiken, inte som något vi bevarar enbart för att det har funnits, utan som något vi utvecklar genom att erkänna konstens språklighet, dvs dess förmåga att gestalta mänskliga erfarenheter, och med åsikts- yttrande- och tryckfrihet som självklara referenser.

HÄR FINNS VÅR INFORMATIONSFOLDER. pdf-format

svensk folder

Var finns vi?


Visa Ideella Föreningen Grafik i Väst på en större karta
Grafik i Västs galleri ligger på Storgatan 20 i Göteborg - bara ett stenkast från Avenyn. Här finner du tusentals grafiska blad i vårt arkiv och dessutom alltid aktuella utställningar.

Du når oss på tel. nr. 031-711 38 39 eller 0700181873
e-post: giv@ramverk.se.

Om du vill skriva är adressen:
Grafik i Väst
Storgatan 20
411 38 Göteborg

En mängd kommunala transportmedel tar dig till Heden, Avenyn eller Vasaplatsen och sedan är det bara några minuters gångväg till galleriet. För dig som åker bil finns det gott om parkeringsplatser på Heden.

Våra öppettider är:
ons 12-18, tor-sön 12-16.
Övr. tid efter överenskommelse.

Grafik i Västs vänner

Vi har en vänförening: Grafik i Västs Vänner, som riktar sig till våra besökare och kunder.

Vännerna erbjuds föreläsningar, besök i verkstäder, introduktionsutbildningar i alla tänkbara grafiska tekniker och givetvis rabatt vid inköp av grafiska blad från galleriet/grafikbanken. Som vän-medlem har man också chansen att vinna ett originalgrafiskt blad som lottas ut vid varje vernissage!

Ansökan om medlemskap, Application for membership

Du som är aktiv konstgrafiker är välkommen att söka medlemskap i Grafik i Väst. Till medlem kan även antagas studerande i konstgrafik vid skolor som uppbär statsbidrag. Studerande erhåller fullvärdigt medlemskap med reducerad serviceavgift.

Ansökningarna ska vara Grafik i Väst tillhanda senast kl 18.00 sista onsdagen i maj.

Du kan hämta blanketten här nedan:

ansokningsblankett

We also have an English version of the application form:

Application form in English

Styrelse och andra...


Styrelsen:

Ordförande:
Björn Therkelson
0702-809698. b.therkelson@bildande.se


Kassör:
Klas Reinholdson
072-729 51 50, klas.reinholdson@gmail.com

Sekreterare:
Gun Ulriksson
0704-443498. gun.ulriksson@gmail.com


Övriga styrelsen:
Eric Saline
0739-08 49 79, esaline@gmail.com

Jacqueline Nowicka
0707-26 49 07, zaki.43@hotmail.com

Jakob Leijonhielm
070-6865939, jakobleijonhielm@hotmail.com

Haky Jasim
0704-741335. hakyjasim@yahoo.se

Erja Tienvieri
073-9312100. erja.tienvieri@gmail.com

Kommunikatör:

Nina Bondeson0709 - 53 49 18, nina@ninabondeson.se

Hantlangare:
Göran Boardy, goran@boardy.se

Kontaktpersoner
utställningsgruppen:
Inger Bernholdsson, i.bernholdsson@telia.com
Annika van Belkom, belkom@telia.com