Om oss

Grafik i Väst (GiV) är en ideell organisation för grafiker och har till uppgift att ställa ut och sälja medlemmarnas konstverk, och initiera och stödja olika slags samarbete som syftar till att stärka situationen och förutsättningarna för konstgrafiken. Detta arbete samfinansieras av Region Västra Götaland.

GIV grundades 1991 utifrån ett tydligt behov bland grafiker för ett grafikspecifikt nexus i västra Sverige som ett komplement till andra lokala konstinstitutioner.
Den ursprungliga gruppen med 50 lokala konstnärer från olika grafikverkstäder i Region Västra Götaland har nu vuxit till cirka 280 nationellt och internationellt baserade medlemmar. Galleriet innehåller en samling av cirka 4500 tryckta verk, där publiken möter ett brett utbud av konstnärliga uttryck.

Med hjälp av vår administratör organiserar vi välbesökta utställningar i vårt galleri i centrala Göteborg samt på andra platser i Sverige och utomlands. Vi erbjuder konstnärpresentationer, samarbeten i olika workshops och föreläsningar, som regelbundet dokumenterar och katalogiserar våra konstnärers verk för vårt online arkiv och webbshop, och vi delar årligen ut ett stipendium till en grafikstudeande. GiV är också medlem i ENDEGRA: European Network for Development and Education in printmaking/grafik. www.endegra.org
GiV är aktiv i den politiska diskussionen om kulturpolitiken i vårt samtida och framtida samhälle. Vi ser det kulturella arvet för tryckning inte som något vi bevarar bara för att fira dess historia, snarare som ett konstnärligt fält som vi fortsätter att utveckla på grund av dess pågående kommunikativa användbarhet. I detta känner vi igen konstens språklighet; dess förmåga att uttrycka mänsklig erfarenhet.

Yttrandefrihet och pressfrihet är tydliga, oskiljaktiga och oåterkalleliga referenser.

Besök gärna vårt digitala utställningsrum RAMVERK ramverk.se