djuptryck

Kopparstick, etsning, torrnål är tekniker som hör till denna teknikgrupp.

När träsnittet utvecklades och man önskade finare linjer och delikatare gråskala
kom en utveckling i tryckkonsten via silversmidet och vapensmidet. Inom dessa hantverke hade både gravyr och etsning utvecklats, men hur fick man ett tryck av det hela? Det behövdes både papper och en tryckpress.
Papperet hade börjat tillverkas i Europa på 1400-talet och tryckpressen måste ha utvecklats via mangeln, dvs ett system av två valsar monterade på varandra med fjädrara och med en löpande tryckbädd däremellan. För att avtryck från en plåt, som graverats med stickel, vass nål eller etsats i ett syrakar, skulle ge en bild behövdes linjerna infärgas – på djupet- och plåten rentorkas från färg på ”ytan”. Tryckpapperet behövde fuktas för att bättre kunna absorbera färgen. Den fanns ju på djupet av linjen och trycket blev än bättre om en filt placerades mellan papper och själva tryckcylindern.
Djuptrycket var uppfunnit och då plåtarna oftast var av koppar blev tryckbegreppet också kallat: koppartryck.

De första gravyrmästarna var Martin Schongauer och Albrecht Dürer. De är fortfarande oöverträffade. På 1600-talet utvecklades etstekniken av holländarna med Rembrandt som det mest kända namnet.
På 1700-talet utvecklades akvatintetsningen, som är en teknik för gråskalan. Man ville efterlikna tuschlaveringen i tryck och åstadkom liknelsen med att ”damma” asfaltpulver på plåtens yta och på så sätt få en rasterliknande punktyta att laborera med.
Kopparstick, etsning, torrnål är tekniker som hör till denna teknikgrupp.När träsnittet utvecklades och man önskade finare linjer och delikatare gråskalakom en utveckling i tryckkonsten via silversmidet och vapensmidet. Inom dessa hantverke hade både gravyr och etsning utvecklats, men hur fick man ett tryck av det hela? Det behövdes både papper och en tryckpress.Papperet hade börjat tillverkas i Europa på 1400-talet och tryckpressen måste ha utvecklats via mangeln, dvs ett system av två valsar monterade på varandra med fjädrara och med en löpande tryckbädd däremellan. För att avtryck från en plåt, som graverats med stickel, vass nål eller etsats i ett syrakar, skulle ge en bild behövdes linjerna infärgas – på djupet- och plåten rentorkas från färg på ”ytan”. Tryckpapperet behövde fuktas för att bättre kunna absorbera färgen. Den fanns ju på djupet av linjen och trycket blev än bättre om en filt placerades mellan papper och själva tryckcylindern.Djuptrycket var uppfunnit och då plåtarna oftast var av koppar blev tryckbegreppet också kallat: koppartryck.De första gravyrmästarna var Martin Schongauer och Albrecht Dürer. De är fortfarande oöverträffade. På 1600-talet utvecklades etstekniken av holländarna med Rembrandt som det mest kända namnet.På 1700-talet utvecklades akvatintetsningen, som är en teknik för gråskalan. Man ville efterlikna tuschlaveringen i tryck och åstadkom liknelsen med att ”damma” asfaltpulver på plåtens yta och på så sätt få en rasterliknande punktyta att laborera med.
Goya får anses som den störste etsaren i den tekniken.
Picasso räknas som tidernas grafiker och han utförde en mängd bilder i just djuptryck.
På svensk mark är Anders Zorn vår främste etsare. Axel Fridell är inom torrnålsgra vyren den mest framstående. Torrnålsgravyr innebär att verktyget är en vass, slipad nål.
Kopparsticket och torrnålsgravyren är likartade. I den förstnämnda tekniken skrapas själva ”graden” som plöjs upp av stickelns rörelse i kopparplåten bort.

Begreppet ”torrnåletsning” är ett tekniskt missförstånd och helt felaktigt.

En etsning kan givetvis etsas på många sätt. Från en grundad plåt kan större eller mindre ytor blottas för syrebadets angrepp sk flatbitning.
I dagens utvecklade teknik användes metoder med förpreparerade , tunna aluminiumplåtar, som är ljuskänsliga, och som etsas i vanligt vatten.
Det här vi finner metoder för fotoöverföring av bilder etc. Uttrycket FP (fotopolymer) är en sådan metod. Det finns andra.

(sökord:
grafik, köp grafik, webbshop för konstgrafik, konstgrafik, originalgrafik, galleri, webbgalleri, handla grafik, köpa grafiska blad på nätet, grafiska blad webshop, grafiska blad försäljning, grafiska blad försäljning, litografier online)


Goya får anses som den störste etsaren i den tekniken.Picasso räknas som tidernas grafiker och han utförde en mängd bilder i just djuptryck.På svensk mark är Anders Zorn vår främste etsare. Axel Fridell är inom torrnålsgra vyren den mest framstående. Torrnålsgravyr innebär att verktyget är en vass, slipad nål.Kopparsticket och torrnålsgravyren är likartade. I den förstnämnda tekniken skrapas själva ”graden” som plöjs upp av stickelns rörelse i kopparplåten bort.Begreppet ”torrnåletsning” är ett tekniskt missförstånd och helt felaktigt.En etsning kan givetvis etsas på många sätt. Från en grundad plåt kan större eller mindre ytor blottas för syrebadets angrepp sk flatbitning.I dagens utvecklade teknik användes metoder med förpreparerade , tunna aluminiumplåtar, som är ljuskänsliga, och som etsas i vanligt vatten.Det här vi finner metoder för fotoöverföring av bilder etc. Uttrycket FP (fotopolymer) är en sådan metod. Det finns andra.(sökord: grafik, köp grafik, webbshop för konstgrafik, konstgrafik, originalgrafik, galleri, webbgalleri, handla grafik, köpa grafiska blad på nätet, grafiska blad webshop, grafiska blad försäljning, grafiska blad försäljning, litografier online)