Endegra

European network for development and education in printmaking.

En fin liten video om Endegra från möte i Skövde och Tidaholm 2014:
Endegra är ett nätverk av verkstäder på olika organisatoriska nivåer.
Nätverket saknar ordförande och styrelsemöten, är utan stadgar och bankkonto. Verksamheten bedrivs i en lång rad grafiska verkstäder i olika länder, t.ex. Tyskland, Danmark, Finland, Estland, Litauen, Grönland och Sverige.
Det 6:e endegramötet hölls i Skaraborgs Konstgrafiska Verkstad i Skövde och på Litografiska Verkstaden i Tidaholm 1118 augusti var ett sådant tillfälle för verksamhet.


Ett fyrtiotal europeiska konstnärer kom till mötet i Skaraborg. Den här gången delades värdskapet mellan Litografiska Verkstaden i Tidaholm och Skaraborgs Konstgrafiska Verkstad.


I sitt invigningstal framhöll Jim Berggren de unika resurser av högsta europeiska klass som Skaraborg erbjuder det europeiska konstlivet i form av klustret Litografiska Verkstaden med museum och internat på Hellidens Folkhögskola, Rosa Huset med Skaraborgs Konstgrafiska Verkstad, Mediaverkstan Skaraborg, Kulturarbetarcentrum (KAC) och galleri Lucifer samt Skövde Kulturhus med bl.a. konsthall och konstmuseum. Detta fick hjärtat att svälla hos Skövdes kulturchef Katarina Strömgren Sand, som entusiastiskt ställde sig bakom Endegras ambitioner att skapa en metod för materialbaserad kunskapsutveckling på europeisk grund.


Under veckan arbetade, studerade och pratade de deltagande konstnärerna i bägge städernas verkstäder, utbytte erfarenheter och kunskap. Ett uppskattat inslag var ett stort antal Open Tables. Open Table innebär att enskilda deltagare visar sina egna bilder och sin arbetsmetod, medan intresserade kollegor står runtom och ställer frågor och bidrar med kommentarer och diskussionsinlägg. Stämningen var mycket god och alla verkade smittade av entusiasm över att kunna mötas. ”I always go to as many graphic workshops and seminars as I am able to, because you meet so many nice people.” hördes en röst i mängden.
http://endegra.org