Stipendiater

Grafik i Västs grafikstipendium


Grafik i Västs stipendium 2023 tilldelas

NORA ZOLOTOV

för hennes stora engagemang för grafiken som konstform och för hennes arbete med
att bygga upp en stenlitografisk verkstad på Östra Grevie Folkhögskola. I sitt eget
konstnärliga uttryck arbetar Nora grafiskt med teman som rotlöshet och identitet.
Grafiken blir en plats för henne att både knyta an till sin egen familjehistoria och
återskapa tradition och samarbeten med andra grafiker samtidigt som hon förnyar
grafikens uttryck.

Stipendiesumman är i år 5.000 kronor. I stipendiet ingår även ett års medlemskap och
en utställning på Grafik i Väst under höstsäsongen 2024.

Marjut Börjesson
Ordförande
Grafik i Väst

Grafik i Västs stipendium 2023 tilldelas NORA ZOLOTOVför hennes stora engagemang för grafiken som konstform och för hennes arbete medatt bygga upp en stenlitografisk verkstad på Östra Grevie Folkhögskola. I sitt egetkonstnärliga uttryck arbetar Nora grafiskt med teman som rotlöshet och identitet.Grafiken blir en plats för henne att både knyta an till sin egen familjehistoria ochåterskapa tradition och samarbeten med andra grafiker samtidigt som hon förnyargrafikens uttryck.Stipendiesumman är i år 5.000 kronor. I stipendiet ingår även ett års medlemskap ochen utställning på Grafik i Väst under höstsäsongen 2024.Marjut BörjessonOrdförandeGrafik i VästStipendiater

2023 Nora Zolotov
2022 Ami Mellstsrand
2021 Nils Winberg
2020 Marcus Wetterbro
2019 Olga Nycander
2018 Malou da Cunha Bang
2017 Veronika Öberg
2016 Rebecca Jansson
2015 Liva Wraae Roth
2014 Siri Unger
2013 Timothy Crisp
2012 Johan Rikenberg
2011 JARKO
2010 Eva Björkstrand
2009 Hannele Fernström
2008 Martin Solymar
2007 Love Hultén
Stipendiemotiveringar

AMI MELLSTRAND

En född grafiker som inte bara samlar grafisk kunskap som en svamp, men som också utmanar sig själv (och de grafiska teknikerna) gång på gång, tar grafiken ut i rummet, och låter den ta upp plats. Det vi får se av henne nu ger oss försmak på en otvivelaktig lång och intressant karriär som grafisk konstnär.

Ami Mellstrand, Grafik årskurs 2 Göteborgs Konstskola tilldelas Grafik i Västs stipendium 2022.

Grafik i Väst vill med detta stipendium, som i år delas ut för sextonde gången, uppmärksamma den grafiska konsten och uppmuntra unga konst-närer till fortsatt arbete inom denna konstart, vilket behövs för att grafiken skall utvecklas och förnyas, men också för att dess kunskaper inte skall gå förlorade. Stipendiet utdelas till unga konststuderande, som visat gott arbete med personlig prägel och stort intresse för grafik.

Stipendiesumman är i år 10.000 kronor. I stipendiet ingår även ett års medlemskap och en utställningsperiod på Grafik i Väst under hösten 2023.

Nils Winberg


Nils Winberg är utsedd till Grafik i Västs stipendiat 2021. Utdelningen skedde den 11e december.

Motiveringen lyder:
”Nils Winberg har ett tydligt grafiskt uttryck i sitt bildmaterial som framställs
fokuserat och med självklar närvaro och iver. Det syns att grafik är Nils hemmaplan och att han
drivs av lusten att utforska grafikens möjligheter. Bångstyrigt och utan att be om lov växer
bildspråket fram. Vi smittas av hans arbetslust och kan inte annat än uppmuntra Nils på den
inslagna banan.”

I stipendiet, som Grafik i Väst årligen delar ut till unga grafikstuderande, ingår förutom 10.000 kr också ett års medlemskap i GiV och en separatutställning i galleriet om ett år.


Marcus Wetterbro

"Under sin utbildning har Marcus alltmer fokuserat på grafiken och experimenterat med träsnitt och skala. Han har utvecklat egna tryckmetoder för sina stora träsnitt, experimenterat med papper, färg och material. Han har börjat hitta en egen väg och bildvärld och utmanar ständigt sig själv och tekniken att ta nya vägar.
Med sitt fokus och engagemang är Marcus en stor tillgång och inspirationskälla på konstskolan."

Det är just den sortens arbetsiver och forskarglädje som leder till framsteg och utveckling inom konsten.
Göteborg den 12 december 2020.
Marjut Börjesson
ordf. Grafik i Väst
Olga Nycander

Bild och text är båda visuella kommunikationer. Men på olika villkor.
Olga Nycander driver sitt skapande över hela det grafiska fältet med stor
experimentlust och i mötet med hennes arbete är det som en kan höra
någon ropa: nu är det fri lek! och då börjar Olga Nycanders intressanta
verksamhet.
Men, även utifrån positionen som uppdragstagare hittar hon sina uttryck — och
det är viktigt att sätta uttryck i plural här; hon visar fram många. Det är inte
givet att båda de begåvningarna; att göra på sitt eget sätt och göra på
uppdrag från andra, samsas i en och samma person, men Olga Nycander
är väl rustad för att ta sig fram i den blandade terrängen. En tryckkonstens
mångfrestare som det ska bli väldigt intressant att få följa framöver!

Göteborg 28 november 2019, Björn Therkelson, ordförande Grafik i VästMalou da Cunha Bang

Malou da Cunha Bang ledsagar betraktaren på en vandring genom tomrummet mellan händelser och konsekvenser, hon skapar öppningar mot vars och ens erfarenhet och visar på den obevekliga pendelrörelse mellan klarhet och ovisshet som vi är hänvisade till, när vi försöker förstå världen. Begripligheten visar sig just som den försvinner och nästa steg och nästa rum är oförutsägbart.
De olika grafiska teknikerna delar samma tyngd i uttrycket; de svartvita bildernas gråskala drar sig mellan kalla och varma toner. Man hinner tänka att här pågår ett mycket fruktbart samarbete mellan rörliga och stilla bildlägen innan dörren till nästa rum öppnas och låter en ana något som hänt eller kommer att hända.
Grafik i Väst vill med detta stipendium, som i år delas ut för tolfte gången, uppmärksamma den grafiska konsten och uppmuntra unga konstnärer till fortsatt arbete inom denna konstart, vilket behövs för att grafiken skall utvecklas och förnyas,men också för att dess kunskaper inte skall gå förlorade. Stipendiet utdelas till unga konststuderande i Sverige, som visat gott
arbete med personlig prägel och stort intresse för grafik. Stipendiesumman är i år 5000 kronor. Dessutom erhåller stipendiaten ett års kostnadsfritt medlemskap i föreningen och en utställningsperiod på Grafik i Väst under hösten 2019.

Göteborg den 1 december 2018, Björn Therkelson, ordförande Grafik i Väst
Veronika Öberg,

född 1995. Veronika studerar på Artist's book-utbildningen på Grafikskolan och har tidigare gått Grafikgrund 1 (Grafikskolan) och innan dess ett år på Basis konstskola.  
Veronika arbetar med små gester som repeteras till visuell abstraktion i ett monumentalformat. Hon tar sina gestaltningar ut i rummet, och in i stadsmiljön eller som destillerad poesi i bokens form. Elektronisk musik och den urbana stadsmiljön är hennes främsta inspirationskällor.
Rebecca Jansson


Rebecca Jansson rör sig på olika vis i tryckkonstens domäner och låter linjen, bilden och ordet möta föremål och rumslighet. Hon har iscensatt ett rikt och korsbefruktande arbete som hämtar näring både från naturen och den uppordnande vetenskapens undersökningar.
I sin sakliga hantering av tingen, som till exempel träd och träds olika sätt att vara, upprättar hon konstens möjlighet att vara; både ett verktyg med vilket vi kan beskriva och förklara, men också ett verktyg med vilket vi faktiskt kan låta det oförklarliga landa i oss som erfarenhet och insikt.
Grafik i Väst vill med detta stipendium, som i år delas ut för tionde gången, uppmärksamma den grafiska konsten och uppmuntra unga konstnärer till fortsatt arbete inom denna konstart, vilket behövs för att grafiken skall utvecklas och förnyas, men också för att dess kunskaper inte skall gå förlorade.
Stipendiet utdelas till unga konststuderande i Sverige, som visat gott arbete med personlig prägel och stort intresse för grafik.
Stipendiesumman är i år 5000 kronor. Dessutom erhåller stipendiaten ett års kostnadsfritt medlemskap i föreningen och en utställningsperiod på Grafik i Väst under hösten 2017.

Göteborg den 7 november 2016
Göran Boardy, ordförande Grafik i VästLiva Wraae Roth

Liva Wraae Roth är född 1993 och studerar 2.a och avslutande året på Grafikskolan i Stockholm. Liva Wraae Roths grafik rör sig mellan bild och text, mellan tradition och innovation. Den tar sig mellan textil och papper och vidare ut i rummet och låter tekniker från olika världens hörn blanda sig med kritor och sprayfärger. Där finns en tillåtande lekfullhet som inte hindrar att samtidens frågor kring politik, normer och identitet uppmanas att ta plats både visuellt och verbalt. Det är ett konstnärligt uttryck som rör sig lätt och luftigt och med stor tyngd.
Grafik i Väst vill med detta stipendium, som i år delas ut för nionde gången, uppmärksamma den grafiska konsten och uppmuntra unga konstnärer till fortsatt arbete inom denna konstart, vilket behövs för att grafiken skall utvecklas och förnyas, men också för att dess kunskaper inte skall gå förlorade.
Stipendiet utdelas till unga konststuderande i Sverige, som visat gott arbete med personlig prägel och stort intresse för grafik.
Stipendiesumman är i år 5000 kronor. Dessutom erhåller stipendiaten ett års kostnadsfritt medlemskap i föreningen och en utställningsperiod på Grafik i Väst under hösten 2016.

Göteborg den 28 november 2015
Nina Bondeson, ordförande Grafik i VästSiri Unger

Siri Unger är en bildkommunikatör. Hon tilldelas Grafik i Västs stipendium 2014 för ett övertygande konstnärligt arbete med stor integritet. Med omsorg om materialet, känsla för hantverk och berättelse genomför hon etsningar, bokobjekt, papper, video och stora action-teckningar. Hon presenterar genom dem skarpögda iakttagelser som blir till ankarpunkter i betraktarens öga, och uppmuntrar att på oväntade vis vrida och vända på både frågor och svar.
Grafik i Väst-stipendiat 2014: Siri Unger (f 1991), Göteborgs Konstskola har gått ett förberedande år på Folkhögskola och studerat grafik i 2 år på Göteborgs Konstskola.
Grafik i Väst vill med detta stipendium, som i år delas ut för åttonde gången, uppmärksamma den grafiska konsten och uppmuntra unga konstnärer till fortsatt arbete inom denna konstart, vilket behövs för att grafiken skall utvecklas och förnyas, men också för att dess kunskaper inte skall gå förlorade.
Stipendiet utdelas till unga konststuderande i Sverige, som visat gott arbete med personlig prägel och stort intresse för grafik.
Stipendiesumman är i år 3000 kronor. Stipendiaten får även en utställningsperiod på Grafik i Väst under hösten 2015.

Göteborg den 29 november 2014
Nina Bondeson, ordförande Grafik i VästTimothy Crisp

Grafik i Västs stipendium 2013 till studerande inom konstgrafiken tilldelas Timothy Crisp för ett målmedvetet och fokuserat arbete med grafik som konstnärligt uttrycksmedel. Han använder sig av nya och gamla grafiska metoder och skapar genom dem något nytt. Utifrån ett experimentellt förhållningssätt utforskas de olika grafiska processerna med stor energi och han vänder en skarp och klar blick mot världen som återspeglas i de bilder vi möter, bilder som aktiverar inlevelse och eftertanke.
Timothy Crisp har gått på Grafikskolan i Stockholm 2000-2002 och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 2002-2008 och 2012-2013.
Grafik i Väst vill med detta stipendium, som i år delas ut för sjunde gången, uppmärksamma den grafiska konsten och uppmuntra unga konstnärer till fortsatt arbete inom denna konstart, vilket behövs för att grafiken skall utvecklas och förnyas, men också för att dess kunskaper inte skall gå förlorade.
Stipendiet utdelas till unga konststuderande i Sverige, som visat gott arbete med personlig prägel och stort intresse för grafik.
Stipendiesumman är i år 3000 kronor. Stipendiaten får även en utställnings-period på Grafik i Väst under hösten 2014.

Göteborg den 11 november 2013
Nina Bondeson, ordförande Grafik i VästJohan Rikenberg

Johans bildvärld fungerar som ett tidsfilter, vilket placerar oss i ett USA i en
omvälvningarnas tid: Ett 60-tal i flammor där medborgarrättsrörelsen,
Vietnamkrig, sovande förorter och Kennedymorden skakade om världen.
Små som stora öden avrapporteras.
Bilderna slår åter upp inför våra ögon, som om de vore ögonblicksrapporter
av någonting nu pågående. En spegel av schabloner, grymheter och rättsöver-
grepp som får oss att fundera kring nu och då, och vad som verkligen har
förändrats.
Rikenberg uttrycker sig genom teckningar, silkscreen och installationer men
kanske allra starkast i sina linoleumsnitt. Det finns en direkt ton och ett friskt
anslag i dessa, vilket förstärker intrycket av en tidsresenär, som delar upp
världen i svart och vitt.
Johan Rikenberg är född 1990 och har gått Grafiklinjen på Dômens Konstskola i
Göteborg 2010-2012.

Grafik i Väst vill med detta stipendium, som i år delas ut för sjätte gången,
uppmärksamma den grafiska konsten och uppmuntra unga konstnärer till
fortsatt arbete inom denna konstart, vilket behövs för att grafiken skall utvecklas
och förnyas, men också för att dess kunskaper inte skall gå förlorade. Stipendiet
utdelas till unga konststuderande i Göteborg, som visat gott arbete med personlig
prägel och stort intresse för grafik.
Stipendiesumman är i år 3000 kronor. Stipendiaten får även en utställningsperiod
på Grafik i Väst under hösten 2013.

Göteborg den 1 december 2012
Stipendiekommittén och Styrelsen vid Grafik i VästJARKO/ Fredrik Åkum & Jacob Hurtig

Genom sitt gemensamma zineprojekt Jarko utforskar Fredrik Åkum och Jacob Hurtig hur den tryckta bilden, texten och Artist´s books kan publiceras och spridas. Här samsas kopiatorn med handtryckt screen och digitala tryck. Mångfaldigande och tillgänglighet är viktigt. Jarko är även en plattform för att lyfta fram och ge plats åt unga oetablerade konstnärer.
Sedan tryckpressens intåg har konstnärer publicerat sina bilder och tankar som en viktig del i det framväxande demokratiska samhället. Hos Jarko finns rötter tillbaks till 60- och 70-talets konströrelser med sina alternativa och konceptuella spridningsformer, något som fortfarande har lika stor aktualitet i vår samtid.
Fredrik Åkum är född 1987 och studerar 1:a året vid masterprogrammet för fri konst vid Konsthögskolan Valand. Tidigare har han studerat BA, Konsthögskolan Valand, Konstnärlig idégestaltning på Göteborgs Konstskola, och Bergslagens Konstlinje i Skinnskatteberg.
Jacob Hurtig är född 1985 och tog sin masterexamen i fri konst på Konsthögskolan Valand 2011. Han har tidigare studerat på Konsthögskolan i Trondheim och på Göteborgs Konstskola.
Grafik i Väst vill med detta stipendium, som i år delas ut för femte gången,
uppmärksamma den grafiska konsten och uppmuntra unga konstnärer till fortsatt
arbete inom denna konstart, vilket behövs för att grafiken skall utvecklas och
förnyas, men också för att dess kunskaper inte skall gå förlorade. Stipendiet utdelas
till unga konststuderande i Göteborg, som visat gott arbete med personlig prägel
och stort intresse för grafik.
Stipendiesumman är i år 3000 kronor. Stipendiaten får även en utställningsperiod
på Grafik i Väst under hösten 2012.

Göteborg den 10 november 2011
Stipendiekommittén och Styrelsen vid Grafik i VästEva Björkstrand

Eva Björkstrand arbetar med serier, teckning och grafik.
Med ett grafiskt uttryck, sprunget ur seriekonstens estetik och espri arbetar Eva ofta från ett självbiografiskt avstamp, med spänningen mellan verklighet och fiktion.
Genom den digitala processen av bildens reproducerande och tryckning når Eva till det innersta av grafikens magi, nämligen mångfaldigandet och det visuellt demokratiska.
Eva Björkstrand är född 1975 och studerade vid Konsthögskolan Valand, Göteborgs Universitet där hon tog sin Master examen i fri konst 2010.

Grafik i Väst vill med detta stipendium, som i år delas ut för fjärde gången, uppmärksamma den grafiska konsten och uppmuntra en ung konstnär till fortsatt arbete inom denna konstart, vilket behövs för att grafiken skall utvecklas och förnyas, men också för att dess kunskaper inte skall gå förlorade. Stipendiet utdelas till en ung grafikstuderande i Göteborg, som visat gott arbete med personlig prägel och stort intresse för grafik.
Stipendiesumman är i år 2000 kronor. Stipendiaten får även en utställningsperiod på Grafik i Väst under hösten 2011.
Stipendiekommittén och Styrelsen vid Grafik i Väst
Göteborg den 10 november 2010


Hannele Fernström

I Hannele Fernströms bilder vävs det vardagliga, det poetiska och det lätt absurda ihop. Det är personliga berättelser om att vara ung kvinna idag. I såväl stora som små format, med skilda grafiska tekniker, texter, teckning, foto och animation beskriver hon detta på ett både skarpt och underfundigt sätt. I hennes bilder lever det sköra och utsatta sida vid sida med humor och styrka.
Hannele Fernström är född 1985 och studerade vid grafiklinjen på Göteborgs Konstskola 2007–2009
Grafik i Väst vill med detta stipendium, som i år delas ut för tredje gången, uppmärksamma den grafiska konsten och uppmuntra en ung konstnär till fortsatt arbete inom denna konstart, vilket behövs för att grafiken skall utvecklas och förnyas, men också för att dess kunskaper inte skall gå förlorade. Stipendiet utdelas till en ung grafikstuderande i Göteborg, som visat gott arbete med personlig prägel och stort intresse för grafik.
Stipendiesumman är i år 2000 kronor. Stipendiaten får även en utställningsperiod på Grafik i Väst under 2010.
Stipendiekommittén och Styrelsen vid Grafik i Väst
Göteborg den 12 november 2009Martin Solymar

I stora flerfärgsseriegrafier visar Martin Solymar ett spännande bildspråk,
skickligt tekniskt utförda och med ett starkt och oroande innehåll som väcker
betraktarens nyfikenhet. Han har tagit sig an det grafiska uttrycket på ett
mycket personligt och säreget sätt.
Martin beskriver själv tematiken i serien G.S.I., Global Sexual Intelligence,
Som ”En Ö som bara utvalda får beträda. Den enda regeln är att inget överjag
får styra. En lustfylld orgie i dominerande och subdominerande”.

Martin Solymar är född 1981 i Göteborg och studerar nu tredje året vid
Konsthögskolan Valand. Tidigare har han studerat vid Falkenbergs Konstskola,
Göteborgs Konstskola och Konsthögskolan i Umeå.
Grafik i Väst vill med detta stipendium, som i år delas ut för andra gången,
uppmärksamma den grafiska konsten och uppmuntra en ung konstnär till fortsatt
arbete inom denna konstart, vilket behövs för att grafiken skall utvecklas och
förnyas, men också för att dess kunskaper inte skall gå förlorade. Stipendiet utdelas
till en ung grafikstuderande i Göteborg, som visat gott arbete med personlig prägel
och stort intresse för grafik.
Stipendiesumman är i år 2000 kronor. Stipendiaten får även en utställningsperiod
på Grafik i Väst under 2009.

Göteborg den 29 november 2008
Stipendiekommittén och Styrelsen vid Grafik i VästLove Hultén

På ett alldeles eget, underfundigt sätt skapar Love en berättande bildvärld. Med figurer som tycks ha sina rötter i såväl medeltidens bildspråk som i dagens seriealbum blandar han fantasifullt humor och allvar.
Lekfullt och obehindrat rör han sig mellan olika grafiska tekniker, digitala verktyg, tredimensionella byggen och animation. Resultatet är en spännande korsbefruktning och ett nutida utryck.
Love Hultén är andraårselev på grafikavdelningen vid Göteborgs Konstskola. Grafik i Väst vill med detta för året nystartade stipendium uppmärksamma den grafiska konsten och uppmuntra en ung konstnär till fortsatt arbete inom denna konstart, vilket behövs för att grafiken skall utvecklas och förnyas, men också för att dess kunskaper inte skall gå förlorade. Stipendiet utdelas till en ung grafikstuderande i Göteborg, som visat gott arbete med personlig prägel och stort intresse för grafik.
Stipendiesumman är i år 2.000 kr. Förutom den summan får stipendiaten även en utställningsperiod i december 2008 på Grafik i Väst.
Stipendiekommittén och Styrelsen
Göteborg den 11 december 2007