genomtryck

Ingela Palmertz: Tak II, Serigrafi

Ingela Palmertz: Tak II, Serigrafi

Genomtryck, serigrafi, silkscreen

Serigrafi (av grekiskans ser-silke och grafein-skriva) är namnet på screentryck i konstgrafiska sammanhang.
Screentrycket är en utveckling av den äldsta metoden att mångfaldiga bilder, schablontekniken. Schabloner har använts för att upprepa tecken sedan urminnes tider. De äldsta kända exemplen är de 30 000 år gamla handavtryck i Gargas´grottor i Frankrike som man åstadkom genom att blåsa finpulveriserad färgad jord över en hand som hölls mot väggen.
Schabloner har använts i många kulturer genom årtusendena – att föra över mönster på olika material, att lära barn skriva, att framställa böcker, att trycka spelkort och tapeter.

Föregångaren till våra dagars screenschablon uppfanns under slutet av 1600-talet av japanen Some-Ya-Yu-Zen. Han skar ett mönster med växt- eller djurmotiv genom två pappersark som tillverkats av fibrer från mullbärsträdet. Den ena uppsättningen mönsterdelar beströk han med klister, lade långa hårstrån i kors över dem varefter tvillingbitarna sattes dit. Hårstråna knöts nu runt en träram och schablonen var färdig att använda på papper eller tyg, varvid färgen anbringades med en mjuk borste eller filtbit.

Serigrafin är alltså en genomtrycksmetod. Över en ram spänner man en finmaskig duk av nylon eller terylen. (Förr använde man oftast silke – därav namnet silk-screen). Duken prepareras så att den utgör en schablon antingen genom att man målar med en täckande filler, skär ut bilden i tunn plastfilm eller använder fotostenciler. Färgen pressas med en rakel genom duken och avsätter bilden på papperet.

Under 1900-talet har denna teknik kommit att få stor betydelse i reklamsammanhang. Genom att tryckformen är lätt att tillverka kan man komma snabbt från skiss till färdigt tryck.
Amerikanska konstnärer började använda silk-screen i slutet av 30-talet t.o.m. med statligt stöd, i samband med The New Deal, men det är först under de senaste decennierna som serigrafin blivit riktigt accepterad av konstnärer och publik som fullvärdig medlem i den grafiska familjen.

Många konstnärer använder serigrafin för stora format, ofta i kombination med fotografiskt material. Genom att man kan trycka på olika sorters underlag som målarduk, plast eller trä har åtskilliga målare och skulptörer integrerat metoden i sitt skapande. En stor del av t.e.x. Rauchenbergs och Warhols bilder baseras på screentryckets möjligheter.

Nils G Stenqvist

(sökord:
grafik, köp grafik, webbshop för konstgrafik, konstgrafik, originalgrafik, galleri, webbgalleri, handla grafik, köpa grafiska blad på nätet, grafiska blad webshop, grafiska blad försäljning, grafiska blad försäljning, litografier online)