Köp grafik hos GiV

Köp grafik hos Grafik i Väst

Köp grafik hos Grafik i Väst Grafik i Väst är ett galleri för visning och försäljning av grafik. Här på hemsidan kan du köpa grafik direkt - en webbshop - ett webbgalleri.

Grafik i Väst är en ideell förening där konstnärer som använder grafik som uttrycksmedel, kan organisera sig för att kunna visa & sälja sina verk och på olika sätt samarbeta, inbördes och med andra, för att stärka tryckkonstens och dess utövares situation och villkor.

GiV startades utifrån ett behov av ett konstgrafiskt centrum i västra Sverige som skulle kunna komplettera etablerade konstinstitutioner. Den ursprungliga gruppen på 50 lokala konstnärer har vuxit till dagens ca 280 nationellt och internationellt baserade medlemmar. Galleriet hyser idag en samling på ca 4500 grafiska blad där publiken möter ett oerhört brett spektrum av konstnärliga uttryck.

Tillsammans med vår administratör och gallerivärd organiserar vi välbesökta utställningar på vårt galleri i centrala Göteborg och på andra platser i Sverige och utomlands. (Omformulerat) Jämte utställingarna pågår konstnärspresentationer, samarbeten i olika workshops, föreläsningar, vi uppdaterar regelbundet en medlemskatalog och vi delar ut ett årligt stipendium till studenter inom konstgrafiken etc. Grafik i Väst är också medlem i ENDEGRA: Europeiskt nätverk för utveckling och utbildning i konstgrafik. (www.endegra.org) Vi erhåller medfinansiering i form av ett Verksamhetsstöd från Västra Götalandsregionen.

Grafik i Väst deltar också aktivt i den politiska diskussion som rör konst- och kulturpolitiken i vårt samtida (och framtida) samhälle. Vi ser det kulturarv som vi är del av genom konstgrafiken, inte som något vi bevarar enbart för att det har funnits, utan som något vi utvecklar genom att erkänna konstens språklighet, dvs dess förmåga att gestalta mänskliga erfarenheter, och med åsikts- yttrande- och tryckfrihet som självklara referenser.

HÄR FINNS VÅR INFORMATIONSFOLDER. pdf-format

svensk folder