Kersti Söderström Ergon

Jag har gjort grafik sedan början av 60-talet då jag gick på Konsthögskolan i Stockholm. I mitten av 90-talet började jag använda fotopolymer. Göra grafik med hjälp av ljus! Tidigare arbetade jag mycket med etsning och högtryck… Fotopolymer gav mig utrymme att använda mina högtryck och andra bilder – bearbetade i fp.
Nu har jag börjat igen med ljust högtryck. Lino- och träsnitt. Men nu använder jag fp-bilderna som start. Omvänt alltså. Att skära tar tid… Det skärper fantasin. Den går sin egen väg.

Kersti Söderström-Ergon