Kathie Pettersson

Min konst

Är grafiker och skulptör
Jag jobbar bland annat med att gjuta i betong.
Pappersmassa är också ett material som jag tycker om.
Arbeten i tekniker som tar tid passar, det gör att jag hinner utveckla ett samarbete mellan mig, motiv och material.
En vilja att strukturera, skapa spänning och rörelse.
Betong är tungt,detta faktum har lett till att jag gör mina arbeten i delar som jag sätter ihop.

Grafiken trycker jag i Örebro läns grafikverkstad.
Sista åren har jag experimenterat med collografi med spackel, lim och olika stoffer.
Arbetat med stenlitografi i Litografiska museets och KKV Värmlands verkstad, fantastiskt att arbeta med tusch och krita på kalksten.

Att byta miljö arbeta i gästateljeér få kontakt med kulturarbetare av olika nationaliteter ger mig nya ögon och stimulans till fortsatt arbete.