Fredrik Fabó

När jag skapar grafiska verk använder och utforskar jag olika trycktekniker, ibland separat och ibland i kombination vilket gör att det slutliga verket ofta är ett kollage eller monoprint. Jag trycker även med olika typer av färg, papper och andra material och använder ofta egenpåhittade och tillverkade tryckredskap eller historiskt enkla tekniker.
Då och då blandar jag också in digitala tekniker och printers. De olika teknikerna skapar ofta textur i mina tryck, det kan vara att det blir rikligt med färg eller att något material är inblandat i färgen. Vissa verk arbetar jag vidare med efter tryckning, där måleri, tecknande, foto, skulptur eller andra tekniker kombineras med grafiken