Kristin Rapp

Kristin Rapp är utbildad på Konstfack och har tidigare huvudsakligen arbetat med blästrat och målat planglas som skulpturer och glaspartier i offentliga sammanhang.
Inspiration hämtar hon i musiken och arkitekturen och om sin motivvärld säger hon: ”Mina bilder kan visserligen i första hand betraktas som abstrakta, men för mig innehåller de alla en berättelse. Geometriska former laddas med färgklanger och en slags dialog uppstår mellan figurerna i bildfältets scenrum.”