Ia Hand Eriksson

Mina bilder handlar om människan och mänskliga villkor – ofta i förhållande till naturen.

I grafikserien ”– Inte mer än människa..” visar fingeravtrycken, eller delar av dem, på mänsklig närvaro. De blir alias för det allmän-mänskliga och berättar om händelser, tillstånd och fenomen, ofta av existentiell natur. Tillsammans utgör bilderna en större enhet.

Medlem i KRO, Grafiska Sällskapet, Konstnärscentrum väst, KKV Gbg, Bildupphovsrätt Sverige m.fl.


CV finns på Grafik i Väst och på min hemsida.