Ia Hand Eriksson

Mina bilder handlar om människan och mänskliga villkor – ofta i förhållande till naturen.

I grafikserien ”– Inte mer än människa..” visar fingeravtrycken, eller delar av dem, på mänsklig närvaro. De blir alias för en viss person eller det allmän-mänskliga och berättar om händelser, tillstånd och fenomen, ofta av existentiell natur. Tillsammans utgör bilderna en större enhet.


Org.: KRO, Grafiska Sällskapet, Grafik i Väst, Konstnärscentrum väst, KKV Gbg, Göteborgs Bildverkstad, Bildupphovsrätt Sverige

CV finns på Grafik i Väst, galleri