Göran Boardy

FÖRSVARA DEN BIOLOGISK MÅNGFALDEN
Genom åren har jag mest ägnat mig åt olika grafiska tekniker som etsning, litografi och olika högtrycksmetoder. Men parallellt har alltid kamera och foto funnits med. Sedan flera år är det kamera som gäller huvudsakligen. Mycket av fotograferandet som ingår i rubriken Biologisk mångfald sker uppe i Dalarna på ett ärvt skogsskifte.
Under en period på 1990-talet och början av 2000-talet bedrev jag där något jag kallade "Skog som konst" som dokumenterades i foto. Då handlade det om min inriktning på alternativa skötselmetoder; skonsamma och anpassade till ett småskaligt naturnära brukande av skogen. Jag ansåg då att det var att betrakta som ett "konstnärligt" förhållningssätt.
Idag är jag av den uppfattningen att just skonsamma och naturnära metoder bör/måste bli de allmänt rådande. Det moderna kalhyggesbruket ödelägger den biologiska mångfalden och är direkt skadligt vad gäller klimatförändringarna.