Christina Campbell

Har haft ett 50 tal separatutställningar i Sverige och utomlands sedan 1971 och deltagit i en mängd jury - och samlingsutställningar. Var under en period på 60 talet anställd som formgivare och dekortecknare på Rörstrands porslinsfabrik i Lidköping.

Studier: Konstindustriskolan avd. keramik Göteborg 1961 - 1965 (nuv. HDK), Grafikskolan Forum Malmö 1968 - 1972.

Stipendier: Malmö stads kulturstipendium. 1974. Grafiska sällskapets stipendium 1974. Edstrandska stiftelsens stipendium. 1978. Skånes konstförenings stipendium. 1981, Statens arbetsstipendium. 1981 - 86, Mannheims stads kulturstipendium. 1983, Lengertz kulturpris 1984. Ester Almquists stipendium. 1988, Statens arbetsstipendium. 1992 - 93, Jönköpings landstings stipendium. 1995. Statens arbetsstipendium. 1996. Statligt projektbidrag "Etsningar för utomhusbruk" 1995. Karlskoga Nobels grafikstipendium 1996. Statens arbetsstipendium 1998 - 99. Tage E och Inga Nilsons stipendium 2008. Frida och Otto Jansons stipendium 2010.

Representerad i ett flertal museer i Sverige och Danmark.

Publikationer: "Jag strök blått på duken" Skånes konstförening 1974, "90 grafiker" Per Bjurström 1974, "Tre decennier svensk grafik" SAK 1976, tidningen Paletten 3 1980, "Vår tids grafik" Kim Nicklasson 1990, "Svensk svartvit grafik" 1890 - 1990 Jane Rothild 1992, "Svensk samhällsengagerad grafik" Katarina Blondell 1996, tidningen Konstperspektiv 3 1997, Grafiknytt 4 1997, Konsttidningen 3 1998, "De formade 1900 talet" 2005, Grafiknytt 2 2013.

Offentliga uppdrag: "Förbrukningssamhället" Vårdskolan i Helsingborg och "Fragment ur läkekonstens historia" Malmö allmänna sjukhus.