Thomas Carlund

Född 1961
Bosatt i Vessigebro, Falkenbergs kommun
Studier

Dômens konstskola, Göteborg.
1995 Datorkonstprogrammet, Skövde.
Separatutställningar

2009 Underströmmar tecken; Ålgården, Borås.
Läs-art; Konstrummet Dalsjöfors.
2011 Språkbildningar under bildspråkarna; Kungsbacka konsthall
2012 Kvadraturer i kvadrat; Grafik i Väst, Göteborg.
Samlingsutställningar

2012 Jubileumsutställning GiV; Dômen konstskola, Göteborg.
International Print Triennal; Horst Janssen Oldenburg.
2009 Föreningen Falkenbergs konstnärer, Konstrundan.
Galleri Sola, Falkenberg.
Representerad

Västra Götalandsregionen.
Div. konstföreningar m.m.
Medlem i

Mediaverkstäderna. Bildverksta´n, Mölndal.
Föreningen Falkenbergskonstnärer.
Ålgården, Borås.
Grafik i Väst, Göteborg.