Kerstin Cedell

En lek, ett spel, något pågående. Organiska och konkreta formelement, tydligt avgränsade ytor, ett fåtal färger och viktiga mellanrum.

Det är byggstenarna i mina abstrakta berättelser.