Helena Elfgren

Född 1960
Bosatt i JulitaStudier

Kyrkeruds Folkhögskola; bild och form.
Karlstads universitet; konstpedagogisk didaktik.


Separatutställningar

2003 Sahlströmsgården, Torsby.
2004 Hällefors konsthall.
2004,-05 Galleri Lars, Karlstad.
2006 Konstfrämjandet, Eskilstuna.
2008 Vår gård, Stockholm.
2009 Konstfrämjandet, Uddevalla.
2004,-09 Arvika konsthall.
2009 Galleri Sander.
2011 Konstfrämjandet, Örebro. Borlänge konsthall.
2013 Våga Se, tills m Nina Kerola & Nils-Erik Mattsson Stockholm.
2015 Galleri Sjöhästen, Nyköping


Samlingsutställningar
2001 Galleri Slotte, Sunne.
2004,-05 Arvika konsthall.
2005 Höstsalong; Kristinehamns konstmuseum. Sillegården, Sunne.
2006 Höstsalong; Värmlands museum.
2007 Höstsalong; Rackstads museum.
2008 Konstfrämjandet, Eskilstuna.
2010 Medlemsutställning; Grafiks Sällskapet, Stockholm. Espace le Scribe l ´Harmattan, Paris Frankrike. Leufsta bruk, Uppland.
2010,-11 Katrineholms konsthall.
2012 Galleri Sjöhästen, Nyköping.
2013 Nya medlemmar; Grafik i Väst, Göteborg.
2014 NP33, Norrköping.


Representerad

Arvika, Karlstads, Årjängs, Örebro, Eskilstuna, Katrineholms, Uppsala samt Borlänge kommun.
Värmlands, Östergötlands, Örebro samt Sörmlands läns landsting. Landstinget Dalarna
samt Västra Götalandsregionen.


Medlem i Värmlands konstnärsförbund, KonstnärsCentrum Mitt.
Grafiska Sällskapet, Stockholm. Grafik i Väst, Göteborg.