Gösta Gustafsson

Född 1958
Bosatt i Stockholm
Studier

Fria Målarskolan, Halmstad.
"Grundis", Stockholm.
Grafikskolan, Stockholm.
Konsthögskolan, Stockholm.
Ålsta Folkhögskola.


Separatutställningar

1987 Stadshuskuben, Falkenberg.

1990 Grafiska Sällskapet, Stockholm.

1993 Grafik i Väst, Göteborg. Stadsgalleriet, Halmstad .


Samlingsutställningar

1986 Galleri Lucifer.

1987 Bildhörnan, Umeå.

1988 Kullens Konstförening. Lidköpings Konsthall.

1989 Grafiktriennalen, Göteborg.

1984, 88,-89 Liljevalchs Vårsalong, Stockholm.

1991 Ronneby Kulturcentrum.

1994 Göteborgs Stadsbibliotek.

1995 Karlskoga Konsthall.

1995/-96. XI Grafiktriennalen, Umeå/Luleå.

1996 Varbergs folkets Hus. Filosofgangen, Odense Danmark.

2014 Tryckfrihet; Kungsbacka konsthall.


Representerad

Norrköpings Museum. Ett flertal landsting och kommuner.


Medlem i Grafik i Väst, Göteborg. Grafiska Sällskapet, Stockholm.