Ewa Hjälm

Bilderna föds i nattliga drömmar och utvecklas i gränslandet mellan medvetet och omedvetet.
Tysta tecken - tysta samtal.
Möten i mellan-rummet, mellan inner-likt mörker-djup och ett kittlande gapskratt.
Kaos är min drivkraft, symbolspråket är mitt alfabet,
humorn är min bisittare, poesin är min inspiration, clownen min idol.