Anna-lill Nilsson

Förhållningssätt
Att ställa frågor har alltid varit mitt förhållningssätt till livet. Bilden är ett medel för att undersöka verkligheten. Jag undervisar mycket. För mig är det viktigt. Jag tycker det är väldigt roligt. Paul Klee har sagt, "konst gör så att man ser". När man undervisar i färg och form utvecklar man också människors seende. Jag kan inte skilja arbetet i verkstaden från arbetet i formsalarna. Inte heller kan jag skilja konsten från livet eller livet från konsten. Mina bilder är Intryck, Uttryck och Avtryck. Lyssnandets väg är lika med hjärtats poesi. Seendets väg handlar om klarhet och intellekt. Det finns en punkt, där vägarna blir ett. I benådade ögonblick har jag varit där och jag längtar alltid dit.