Lina Nordenström

Tecken, konstruktionsritningar och kartor. Det är mina huvudsakliga inspirationskällor under många år. Det är mitt arbetsfält, min motivvärld. Uteslutande har jag arbetat med konst på papper i olika former, som teckning eller grafik. Eller som böcker. Alltmer avskalat, enkelt, rent och tyst.

Pappret som material har jag alltid tilltalats av, men med tiden har jag valt att arbeta alltmer skulpturalt. De taktila kvaliteterna, sinnligheten, närvaron i rummet har blivit allt viktigare. Hur ljuset faller över en bok eller smeker ett grafiskt blad och därigenom bildar skuggor. Jag arbetar med strukturen i materialet och med effekter av det verkliga ljuset. Hur verken förändras med ljuset.