Signe Petersen (P-sen

Född 1940
Bosatt i Göteborg


Studier

1990–91 KV konstskola. ABF konst/grafikskola.
1996 Septemberakademien, Gerlesborg.
2003–04 Dômens konstskola, Göteborg.


Separatutställningar i urval

1993 Ricklundgården, Vilhelmina.
2001 Odhenkrantz & Koonce, Göteborg. Kristiansand Norge.


Jurybedömda samlingsutställningar i urval

1996 Gerlesborg, Bohuslän.
1999 Les Ateliers de Menilmontant, Paris Frankrike.
2000 Bohussalongen; Bohus museum, Uddevalla.


Samlingsutställningar i urval

1994,-95,-96 Börsen, Göteborg.
2000 Bohussalongen, Bohus museum, Uddevalla.
2008 Galleri KC Väst, Göteborg.
2007,-08,-09,-10 Grafik i Väst, Göteborg.
2010,-12 Galleri Majnabbe, Göteborg.
2012 20 år med GiV; Bildkällaren, Falköping. GiV jubileumsutställning; Dômen konstskola, Göteborg.


Stipendium

Wilhelmina kommun.


Representerad

Västra Götalandsregionen. Wilhelmina kommun.


Medlem i KRO. Göteborgs Konstnärsklubb. Grafik i Väst, Göteborg.
KC Väst, Göteborg. KKV Göteborg. BUS.