Maud Probst Rönnbom

Med egen ateljé och verkstad utanför Gnesta sedan 1992 har jag möjlighet till fördjupning i olika konstnärliga processer. Jag inspireras av de händelser som ständigt pågår i omgivningen, skiftningar i naturen och i möten med andra kulturer.
Uttryck för former och rörelse i olika material, väljer jag utifrån den idé eller tema som jag arbetar med för tillfället. Jag låter processen styra mig till nya infall, jag vet aldrig vart det hela för fram till. Detta gör att jag känner mig fri i mitt skapande.
Jag vill utveckla mina förmågor och lära mig se med nya ögon.