Emily Willman

Kort om mitt konstnärskap
Tekniskt och materiellt kretsar mitt bildskapande kring det grafiska trycket. Sedan första gången jag blev introducerad till grafik har det varit tryck som fascinerar mig. I början fanns möjligheten till mångfald och reproduktion med som en intressant aspekt. Idag är inte den biten så lockande utan det är i huvudsak processen som lockar och fascinerar. Det kontrollerbara kontra det slumpartade, de oändliga möjligheterna, och tillfredsställelsen i det fysiska arbetet. Arbetsprocessen från a till ö. Själva produktionen av bilden med sina olika moment, görandet kontra tanken. Avtrycket.

Förutom den tryckta bilden arbetar jag i mitt bildskapande även med dans/rörelse/ performance. Dessa båda uttryck är starkt sammankopplade och jag ser även min grafiska produktion som i högsta grad fysisk. Jag arbetar med samma bildidé i både dans och tvådimensionellt bildskapande.

Mina bilder handlar om kroppsliga hågkomster. Vårt fysiska minne och hur igenkänningen kan återföra oss till en annan plats och tid om och om igen.
Jag arbetar med handlingar som väcker igenkänning och som är kopplade till olika sinnesintryck.

”Hur vi agerar vid vattnet”. Det yttre fysiska kontra det inre.

Hur vi rör oss i ett givet element är starkt kopplat till våra minnen av smak doft, platser. Ljud. I dessa personliga upplevelser och minnen finns också aspekter och igenkänningsfaktorer som är gemensamma. Där det egna varandet och det allmänt mänskliga varandet möts. Våra sinnen skapar kopplingar. Fragment av intryck länkas samman till en personlig föreställningsvärld. Jag vill i mitt bildskapande tangera den kant där den yttre och inre föreställningen smälter samman eller kolliderar. Handlingen liksom bilden, både tvådimensionell och rörlig, äger förmåga att förflytta oss förbi tid och rum, direkt till känslan av det en gång upplevda. Jag utforskar poser och rörelser och hur de kopplas samman med andra sinnliga hågkomster och skapar vår identitet, både som individ och kollektiv.

Vid sidan om mitt konstnärliga skapande arbetade jag under flera år med textila tryck och formgivning och finns med den produktionen representerad i flera publikationer som rör tryck