Thomas Nilsson

I mina grafiska bilder använder jag ofta egna gamla foton och teckningar som förlagor. Med dessa försöker jag bygga upp en liten berättelse, som kanske har att göra med dess ursprung. Bilderna är fragmentiserade och innehåller ofta element av kaos, förvirring, upplösning.
Jag arbetar sedan ett par år tillbaka med tekniken silkscreentryck på papper, vilket passar mig bra då man kan kombinera spontanitet med ganska mycket planering och hantverkskunnande i framtagningsprocessen. Bilderna trycker jag själv i små upplagor på Ålgårdens konstgrafiska verkstäder i Borås.