stipendium

PRESSMEDDELANDE
1/12 2020
Ann-Margret Lindells Stipendiefond
Digital Prisceremoni den 5/12, kl 16-17.30
Ann-Margret Lindells Stipendiefond delar ut Sveriges största stipendium till förmån för unga konstnärer och verksamheter som arbetar med grafik. I år går stipendier till nio stipendiater, där fem konstnärer och fyra ”rum för grafik” är utvalda och premieras med vardera 100 000 kr.
Ann-Margret Lindells Stipendiefond främjar unga grafikers utveckling. Det är många utvalda stipendiater i år, men också en ovanligt stor summa att dela ut, de nio stipendiaterna delar på 900 000 kronor ur fonden.
Obs, vänligen publicera ej namn på stipendiater innan 5/12 kl 18 då de är hemliga fram till dess.
Premierade konstnärer:
Nina Edling, www.ninaedling.se
Kristina Thun, www.kristinathun.se
Linda Samuelsson, www.lindasamuelsson.se
Olle Halvars, www.ollehalvars.com
Tova Fransson, grafiskasallskapet.se/konst...
Motivering från det konstnärliga rådet:
”Med utgångspunkt i olika grafiska tekniker har stipendiaterna genom innovativa arbetsmetoder utvecklat personliga uttryck med hög konstnärlig kvalité. Med sin konst bidrar de till att utveckla de grafiska uttryckens möjligheter och bredda scenen för konstgrafiken.”
Premierade rum för grafik:
Malmö Artist’s Book Biennal, grundades 2017 i Malmö, www.mabb2020.se
Fanzineverkstaden, grundades 2017 i Malmö, www.fanzineverkstaden.se
Grafik i Väst, grundades 1991 i Göteborg, www.grafikivast.se
Timglaset Förlag, grundades som fanzine 2011, förlag 2014, i Malmö, www.timglaset.com
Motivering från det konstnärliga rådet:
”Genom att bredda scenen för grafisk konst, för småförlag och för konstnärer med egen utgivning, gör de en ovärderlig insats för att bidra till ett växande intresse, både publikt och bland unga konstnärer som är verksamma inom grafikens område.”
Joakim Norling från Timglaset Förlag om stipendiet:
”Stipendiet är givetvis det mest omtumlande som hänt under året. Just nu funderar jag mycket på hur stipendiet bäst kan användas. Jag har en dröm om att äga produktionsmedlen."
Tova Fransson om stipendiet:
”Det känns fint och hedrande att uppmärksammas som konstnär från Stiftelsen Ann-Margret Lindells stipendiefond. Stipendiet ger en bra möjlighet att till exempel satsa på ett större projekt som en resa där det går att fokusera på att lära sig en ny teknik. Men även som ett värdefullt stöd för att kunna investera i en egen press och kommande projekt.”
Digital Prisceremoni den 5 december kl 16-17.30
Några av stipendiaterna och representanter från stipendiefondens konstnärliga råd kommer att delta i den digitala ceremonin. Även stipendiater från 2019 kommer berätta om det gångna året som stipendiat.
Varmt välkommen att delta, osa till shabnam.faraee@gmail.com
Om Ann-Margret Lindells Stipendiefond
I enlighet med Ann-Margret Lindells testamente och generösa donation till Grafikens Hus Vänner (konstmuseets vänförening) instiftades stipendiet efter hennes död 2003. Syftet är att främja unga grafikers utveckling. Vänföreningen skötte fonden och stipendiearbetet mellan år 2004 och 2016. Sedan 2017 förvaltas Ann-Margret Lindells Stipendiefond av Handelsbankens stiftelsetjänst som utsett ett konstnärligt råd med representanter från konstvärld, utbildningar och institutioner. Denna rådgivande grupp har sedan 2017 föreslagit vilka som skall erhålla det numer årliga stipendiet.
Rådgivande konstnärligt råd 2020:
Ordförande Jenny Olsson, konstnär och adjunkt i grafik på Kungliga Konsthögskolan, Nina Beckmann, vd för Grafikens Hus, konstnärerna Timothy Crisp, Shabnam Faraee och Lina Nordenström (Lina driver även
Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg) samt Thomas Liljenberg, konstnär och tidigare rektor på Grafikskolan i Stockholm.
Jenny Olsson om årets arbete med stipendiaterna:
”Det är en verklig glädje att få vara med att dela ut detta stipendium. Varje år har vi med hjälp av det konstnärliga rådets bredd kunnat utse konstnärer och organisationer som på olika sätt främjar grafiken och unga konstnärers utveckling. Det har inte varit svårt! Vi har mött ambitiösa, uthålliga och starkt profilerade organisationer som bidragit till att utveckla grafiken och storartade konstnärer med innovativa och personliga uttrycksätt.”
Lina Nordenström om årets arbete med stipendiaterna:
”Årets utdelning på sammanlagt 900 000 kronor gör Ann-Margret Lindells Stipendiefond till en av de största stipendiefonderna för konst över huvud taget i Sverige.
Att vi har en så betydande stiftelse, vars syfte är att främja just grafisk konst, är det få som känner till. Konstgrafik av idag spänner över en oerhörd bredd, där allt ifrån 3D-grafik och monumental grafik för husfasader till grafiska blad och artists books ryms. Att intresset för att arbeta med grafiska tekniker växer bland unga konstnärer är därför inte att förvånas över. Att genom dessa stipendier kunna bidra till att skapa bättre förutsättningar för alla dessa konstnärer att verka och nå ut med sin konst, känns därför oerhört värdefullt.”
För ytterligare information om Ann-Margret Lindells Stipendiefond vänligen kontakta Handelsbanken Stiftelsetjänst, Mikaela Hult, e-post: mihu02@handelsbanken.se
Vid frågor angående konstnärerna, pressbilder eller prisutdelningen den 5 december kl 16, vänligen kontakta
Jenny Olsson, via e-post: jenny.olsson@kkh.se eller på telefon: 073-673 26 39