Medlemsinformation

medlemssidan/GiVbladet_2_2021.pdf

Olika interna dokument - samtliga i pdf-format. Acrobat Reader behövs.

protokoll från Arbetsmöte 15 nov 2018

information om Next Century-ansökningen

Vaktschema vt 2021.pdf

Revisionsberättelse 2018

Ann-Margret_Lindells_Stipendiefond_Pressmeddelande.pdf

Existensminimum - normalbelopp

protokoll extra årsmöte jan 2019

lista för inlämning av nya bilder

verksamhetsplan 2017

Medlemsmatrikel_2020-06-11

protokoll Årsmöte 2013

protokoll Årsmöte 2014

protokoll Årsmöte 2015

protokoll årsmöte 2016

protokoll årsmöte 2017

Protokoll Höstmöte nov 2018

Stadgar_fr_2019_sprakligt_redigerade_2020.pdf

protokoll från årsmöte 2019

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberattelse_2017

Verksamhetsberättelse 2018

årsberattelse_2019.pdf

Verksamhetsberattelse_2020

GiV-blad 1 2016

GiV-blad 2 2016

GiV-blad 3 2016

GiV-blad 4 2016

GiV-blad 1 - 2017

GiV-blad 2 - 2017

GiV-blad 3 - 2017

GiV blad 4 - 2017

GiV-bladet 1-2018

GiV-bladet_2-2018

GiV-bladet_3-2018

GiV-bladet_4-2018

GiV-bladet_5-2018

GiV-bladet_6-2018

GiV-bladet_7-2018

GiV-bladet_9-2018

GiV-bladet_10-2018

GiV-bladet_1-2019

GiV-bladet_2-2019

GiV-bladet_3-2019

GiV-bladet_4-2019

GiV-bladet_5-2019

GiV-bladet_6-2019

GiV-bladet_7-2019

GiV-bladet_8-2019

GiV-bladet_9-2019

GiV-bladet_10-2019

GiV-bladet_1-2020

GiV-bladet_2-2020

medlemssidan/GiV-bladet_3-20.pdf

GiV-bladet_4-20

GiV-bladet 5-2020.pdf

Nyhetsbrev_aug._2020.pdf

GiVbladet_nr7_2020.pdf

GiVbladet__nr 8_nov_2020.pdf

Givbladet_9_dec2020.pdf

GiV.bladet_1_2021.pdf

GiVbladet_2_2021.pdf