Medlemsinformation

Olika interna dokument - samtliga i pdf-format. Acrobat Reader behövs.

Utstallningsgruppens_arbete_2024

Stadgar Grafik i Väst 2021

Att ställa ut på GiV 2022

information om Next Century-ansökningen

Ann-Margret_Lindells_Stipendiefond_Pressmeddelande.pdf

Existensminimum - normalbelopp

följesedel för inlämning av nya bilder

Verksamhetsplan_2022-24

gallerivärd_ht_2023

Protokoll

protokoll årsmöte 2013

protokoll årsmöte 2014

protokoll årsmöte 2015

protokoll årsmöte 2016

protokoll årsmöte 2017

protokoll arbetsmöte 2018

Protokoll Höstmöte nov 2018

protokoll årsmöte 2019

protokoll extra årsmöte jan 2019

protokoll årsmöte 2022

Protokoll Höstmöte nov 2022

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberattelse_2017

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberattelse_2019

Verksamhetsberattelse_2020

Verksamhetsberattelse_2021

Verksamhetsberattelse 2022

GiV-blad

GiV-bladet 1-2016

GiV-bladet 2-2016

GiV-bladet 3-2016

GiV-bladet 4-2016

GiV-bladet 1-2017

GiV-bladet 2-2017

GiV-bladet 3-2017

GiV-bladet 4-2017

GiV-bladet 1-2018

GiV-bladet_2-2018

GiV-bladet_3-2018

GiV-bladet_4-2018

GiV-bladet_5-2018

GiV-bladet_6-2018

GiV-bladet_7-2018

GiV-bladet_9-2018

GiV-bladet_10-2018

GiV-bladet_1-2019

GiV-bladet_2-2019

GiV-bladet_3-2019

GiV-bladet_4-2019

GiV-bladet_5-2019

GiV-bladet_6-2019

GiV-bladet_7-2019

GiV-bladet_8-2019

GiV-bladet_9-2019

GiV-bladet_10-2019

GiV-bladet_1-2020

GiV-bladet_2-2020

GiV-bladet_4-2020

GiV-bladet 5-2020

Nyhetsbrev_6-2020

GiV-bladet_7_2020

GiV-bladet__8-2020

GiV-bladet_9-2020

GiV.bladet_1_2021

GiV-bladet_2_2021

GiV-bladet_3-2021

GiV-bladet_4-2021

GiV-bladet_5-2021

GiV-bladet_6-2021

GiV-bladet_7-2021

GiV-bladet_1-2022

GiV-bladet_2-2022

GiV-bladet_3-2022

GiV-bladet_4-2022

GiV-bladet_5-2022

GiV-bladet_6-2022

GiV-bladet 1-2023

GiV-bladet 2-2023

GiV-bladet 3-2023

GiV-bladet 4-2023

GiV-bladet 5-2023

GiV-bladet_6-2023

GiV-bladet_7-2023

GiV-bladet_1-2024

GiV-bladet_2-2024

GiV-bladet_3-2024

GiV-bladet_4-2024